Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Kultura proti antisemitismu - 19. - 20.4.2015

Akce se zúčastní studenti 4. ročníků spolu se studenty německých středních škol z Bádenska-Württemberska. Akce se koná při příležitosti dne památky obětí holocaustu a 70. výročí osvobození Terezína.

Výsledky školního kola SOČ

více info    zde ...Francie-Giens 11.9.-20.9.2015

více čtěte    zde ...
Anketa "Osobnost Sportovního gymnázia za rok 2014výsledky    zde ...Olympiáda z chemie - okresní kolo

Jakub VOBORA IV.B 2.místo - postupuje do krajského kola (30.3. Pedag.fak.UK Praha)
Zoologie bezobratlých živočichů se zaměřením na ROZTOČE - 11.3.2015

více info    zde ...
Olympiáda ze zeměpisu - okresní kolo
Kategorie D - Špale J. - 1. místo
Kategorie A - Vyčítalová K. - 8. místo, Zábranský P. - 10. místo
Kategorie B - Kripner T. - 4. místo, Bernášková A. - 11. místo
Kategorie C - Škuta S. - 8. místo, Vobora J. - 16. místo
Kategorie D - Klablenová K. - 8. místo, Hlaváček O. - 10. místo