Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Ukázka vzorových přijímacích testů pro školní rok 2016/2017


osmileté studium     zde ...
čtyřleté studium      zde ...
Kroužky jazyků od 4.2.2016 14:00 hodin pro primy a sekundy


německý jazyk     učebna č.64 (prima), učebna č.23 (sekunda)
ruský jazyk     učebna č.45 a č.92
Lyžařský kurz Wildkogel – 1. - 5.2. 2015


základní info naleznete     zde ...
rozvrh pro studenty, kteří se neúčastní kurzu     zde ...
Paříž 23. - 27.3.2016


základní info včetně programu naleznete     zde ...