Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeoská 3103

Nabídka zaměstnání - aprobace fyzika

Od září 2016 přijmeme na plný úvazek učitele (učitelku) s aprobací fyzika. Zájemci volejte na tel.: 312 660 398 + linka 36 Mgr. Radek Vlasák.
Přijímací zkoušky - náhradní termín

výsledky     zde ...
Prosím o zveřejnění výsledku přijímacích zkoušek z náhradního termínu. Děkuji.
Rozpis ústních maturitních zkoušek

oktáva A     zde ...                   oktáva B     zde ...

4.A     zde ...                           4. D     zde ...
Úprava rozvrhu v době maturit 19. - 25. 5. 2016

nižší gymnázium - 7:20 - 11:45
vyšší gymnázium - 10:00 - 13:40
Zájmový útvar německý a ruský jazyk

německý jazyk Mgr. Holá (prima A,B)- odpadne 19.5. a 26.5.
německý jazyk Mgr. Karasová (sekunda A,B) - odpadne 19.5.
ruský jazyk Mgr. Stiegerová (prima, sekunda)- odpadne 19.5.
Nabídka zájezdu do jižní Francie 23.9. - 2.10.2016


podrobnosti     zde ...
10. mezinárodní letní škola s výukou RJ a ČJ


přihláška     zde ...              podrobnosti     zde ...Výsledky okresního kola biologické olympiády kategorie D


kompletní výsledky     zde ...