Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeoská 3103

Rozpis ústních maturitních zkoušek

oktáva A     zde ...                   oktáva B     zde ...

4.A     zde ...                           4. D     zde ...
Zájmový útvar německý a ruský jazyk

německý jazyk Mgr. Holá (prima A,B)- odpadne 19.5. a 26.5.
německý jazyk Mgr. Karasová (sekunda A,B) - odpadne 19.5.
ruský jazyk Mgr. Stiegerová (prima, sekunda)- odpadne 19.5.
Nabídka zájezdu do jižní Francie 23.9. - 2.10.2016


podrobnosti     zde ...
10. mezinárodní letní škola s výukou RJ a ČJ


přihláška     zde ...              podrobnosti     zde ...Výsledky okresního kola biologické olympiády kategorie D


kompletní výsledky     zde ...