Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeoská 3103

Petr Brož - celostátní kolo OČJ

Blahopřejeme Petru Brožovi k postupu do celostátního koly Olympiády v českém jazyce, které se koná od 23. 6. - 29. 6. 2016, a přejeme mu mnoho zdaru při této vrcholné akci.
Podzimní termín maturit


rozpis    zde ...
Školní výlet 2.D - 23.-24.6.2016


pokyny a další info     zde ...
Projektový den 27.6.2016


níže naleznete seznam akcí s bližším popisem
akce 1    zde akce 2    zde akce 3    zde
akce 4    zde akce 5    zde akce 6    zde
akce 7    zde akce 8    zde akce 9    zde
akce 10    zde akce 11    zde akce 12    zde
akce 13    zde akce 14    zde akce 15    zde
akce 16    zde akce 17    zde akce 18    zde


Adaptační kurz pro 1. ročníky šk. roku 2016/2017


pokyny a další info     zde ...Nabídka zájezdu do jižní Francie 23.9. - 2.10.2016


podrobnosti
    zde ...
10. mezinárodní letní škola s výukou RJ a ČJ


přihláška     zde ...              podrobnosti     zde ...