Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 


SGAGY se již podruhé účastní mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21.století.

    Do letošního 14.ročníku jme se přihlásili jako 1.ze všech zúčastněných škol, proto nám bylo umožněno navštívit Památník Lidice a besedovat s paní Jaroslavou Skleničkovou, které bylo v době lidické tragédie 16 let. Akce se zúčastnily třídy nižšího i vyššího gymnázia a vše natáčela i ČT D pro pořad Zprávičky 1.2.2019: více     zde   ...Ekonomická olympiáda

více    zde   ...Národní parky Velké Británie....3. – 11.5.2019

více    zde   ...Paříž + Disneyland ... 16.4. - 20.4.2019

více    zde   ...Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

     Oznamujeme, že ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byl pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO - data protection officer) jmenován pro naši školu (školské zařízení):
PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D., e-mail: gdpr@skacelik.cz.

    

Suplování


                     


    
         

       
         
         
         

        Quest - Víš_kudy_chodíš  

                      Questing

  Zvonění


  •         0. hodina      7:20  -  8:05
  •         1. hodina      8:10  -  8:55
  •         2. hodina      9:05  -  9:50
  •         3. hodina     10:00 - 10:45
  •         4. hodina     11:00 - 11:45
  •         5. hodina     11:55 - 12:40
  •         6. hodina     12:55 - 13:40
  •         7. hodina     13:45 - 14:30
  •         8. hodina     14:35 - 15:20
  •         9. hodina     15:25 - 16:10
  •       10. hodina     16:15 - 17:00
  Vsevjednom.cz