Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

Přijímačky


Výsledky náhradního termínu talentové zkoušky pro šk. rok 2020/2021

více     zde   ...Výsledky talentové zkoušky pro šk. rok 2020/2021

více     zde   ...Termíny odevzdání přihlášek


pro žáky z 5. ročníků ZŠ


79-41-K/81 Gymnázium - všeobecné – přihláška do 1. 3. 2020
79-41-K/81 Gymnázium – s rozšířenou TV – přihláška do 1. 3. 2020


pro žáky z 9. ročníků ZŠ

79-41-K/41 Gymnázium - všeobecné – přihláška do 1. 3. 2020
79-41-K/41 Gymnázium - s rozšířenou TV – přihláška do 1. 3. 2020
79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou kmenové sporty: atletika, hokej, judo, plavání, volejbal – přihláška do 30. 11. 2019


Kritéria přijímacích zkoušek pro rok 2020/2021    zde   ...

Termín talentové zkoušky 6. 1. 2020 a 7. 1. 2020


Náhradní termín je 15. 1. 2020 na základě omluvenky podané do tří dnů.

Ilustrační testy pro rok 2017


osmileté studium nové        zde   ...

čtyřleté studium         zde   ...

Archiv přijímacích testů předchozích let


Didaktické testy z řádného termínu přijímacích zkoušek 2016     zde   ...

osmileté studium         zde   ...
osmileté studium nové        zde   ...

čtyřleté studium         zde   ...
čtyřleté studium nové        zde   ...